Správa o stave EÚ- plány EK do ďalšieho legislatívneho obdobia