European Hydrogen Week 2022- príhovor výkonného podpredsedu EK pre Európsku zelenú dohodu