Európska komisia vytvorila platformu pre spoločný nákup plynu a vodíka