2nd H2 Mobility & e-Fuels Forum

Loading Events

« All Events

2nd H2 Mobility & e-Fuels Forum

June 5 June 6

5. – 6. júna 2024 sa v Berlíne koná 2nd H2 Mobility & e-Fuels Forum, kde sa stretnú poprední predstavitelia priemyslu, aby diskutovali o úlohe vodíka a e-palív v oblasti udržateľnosti.

Odvetvie dopravy je jedným z najväčších prispievateľov k emisiám skleníkových plynov (GHG) na svete, pričom sa podieľa takmer 30 % na celkových emisiách skleníkových plynov v celom hospodárstve. Okrem využívania biopalív sa EÚ v súčasnosti zameriava na vodík a elektronické palivá, aby pomohla dekarbonizovať sektor osobnej a nákladnej dopravy. Vodík je základnou zložkou nového klimaticky neutrálneho hospodárstva a bude zohrávať kľúčovú úlohu najmä v odvetviach námornej a leteckej dopravy, kde sa dekarbonizácia nedá dosiahnuť len prostredníctvom elektrifikácie.

Senior manažér pre politiku CO2 Value Europe, Franklin Streichenberger, bude hovoriť na tému „Využívanie CO2 a výroba e-palív“, vrátane nasledujúcich kľúčových prvkov:

  • Prečo je CCU nevyhnutná pre výrobu e-palív?
  • Predpokladaná úloha palív CCU pri defosilizácii dopravy v rokoch 2030, 2040 a 2050
  • Letecká, lodná a diaľková doprava: Porovnanie politického rámca EÚ pre zavádzanie palív CCU

Členovia NVAS majú 10 % zľavu na podujatie.

Berlín, Nemecko