Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

June 15, 2023 June 16, 2023

Konferencia má za cieľ v piatich paneloch predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe. Na podujatí vystúpi aj J. Sinay (NVAS) a predstaví potreby zosúladenia legislatívy na podporu rozvoja vodíka v SR.

Dôraz sa kladie na témy a oblasti, ktoré nebudú natoľko rezonovať na Jesennej konferencii SPNZ. Zameraná je na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

Organisers

SPNZ
Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ)

Žilina