Slovensko-francúzska spolupráca v oblasti využívania vodíka