greengas

5. May 2020

How the British plan to green their gas network

Gas Goes Green je plán úpravy britskej plynárenskej siete na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.Plán čerpal z odborných expertíz piatich britských prevádzkovateľov plynárenských sietí, pričom stavia na základoch existujúcej Read More