Vodíkové hospodárstvo pripravuje pôdu pre uhlíkovú neutralitu