Zabezpečenie prechodu na čistú mobilitu v budúcnosti– stanovisko Hydrogen Europe k Euro 7