European Clean Hydrogen Alliance: výzva na predkladanie nových projektov