Európska aliancia pre čistý vodík predložila svoje projekty, aj zo SR