MH: SR by do 2030 mala vyrábať ročne 45.000 ton bezemisného vodíka