Mohol by rast záujmu o zelený vodík viesť k ďalšej obnoviteľnej kapacite do roku 2026?