Počíta sa s vytvorením celoeurópskeho dodávateľského reťazca zeleného vodíka cez rieku Dunaj