Predseda Národnej vodíkovej asociácie: Z geopolitického hľadiska je vodík veľmi demokratickým nosičom energie