Prelomový objav umožní radikálne zvýšenie výroby ekologického vodíka