Workshop EÚ – Japonsko – Vodík v doprave, priemysle a výrobe energie