Štúdie

18. apríla 2020

Vodíková štúdia pre Košický samosprávny Kraj

TUKE, UPJŠ a NVAS vypracovali Vodíkovú štúdiu pre Košický samosprávny kraj podporenú JRC Európskou komisiou  Vodík je popri batériám ďalší z kľúčových obnoviteľných vektorov, ktorému sa […]