Členstvo


Prečo vstúpiť do Národnej vodíkovej
asociácie (NVAS)


Čo môže súkromný sektor očakávať od členstva v Národnej vodíkovej asociácií

  1. Prostredníctvom zavedenia a využívania vodíkového hospodárstva podnik docieli zníženie výrobných nákladov
  2. Vytvorenie nových podnikateľských príležitosti napr.: vytvorenie nových obchodných vzťahov, rozšírenie výroby, možnosť využitia čerpania fondov z prostriedkov Európskej únie
  3. Vyššia možnosť konkurencieschopnosti
  4. Pozitívne PR


Akým spôsob je možné naplniť očakávania súkromného sektora

  1. Vytvorením prehľadného a perspektívneho legislatívneho prostredia pre zavádzanie vodíka v podmienkach Slovenskej republiky
  2. Podpornými schémami, ktoré pomôžu zavádzať vodíkové technológií do praxe.
  3. Akceptácia verejnosti a následne vytvorenie dopytu po ekologickejšom tovare a službách.
  4. Zabezpečovanie prístupu k informácie o možnosti čerpanie fondov z prostriedkov Európskej únie


Ako sa stať členom

Ak zvažujete stať sa členom NVAS, preštudujte si prosím priložené dokumenty - stanovy, chartu čistého vodíka a výšku ročných poplatkov. Výška ročného poplatku závisí od toho, či ste fyzická osoba, vedecko-výskumná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, nezisková organizácia, občianske združenie, či firma. Ak ste sa rozhodli pre členstvo, vyplňte a podpíšte prihlášku na obidvoch stranách, podpíšte tiež Chartu čistého vodíka a pošlite prosím oba oskenované dokumenty e-mailom na info@nvas.sk. Do desiatich kalendárnych dní od doručenia Vám pošleme e-mailom potvrdenie výkonného výboru o prijatí za člena s faktúrou na zaplatenie členského príspevku. Po uhradení poplatku sa stávate právoplatným členom NVAS.

Členovia

Univerzity:

Technická Univerzita Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Inštitúcie:

Slovenská inovačná energetická agentúra, Košický samosprávny kraj

Firmy:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, InoBat, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, Eurowind Energy, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Auguste Cryogenics Slovakia, Bonett Slovakia, BCF Energy, VUJE, Muehlbauer Automation, JURKI-HAYTON, DIAMONDS ENERGY, TUV SUD SLOVAKIA, INTRAVIS, ELIS PLUS, SHELL Slovakia, Tomark, ORLEN Unipetrol Slovakia, Nano Energies, Fuel Traders Corporation

Spin-off NVAS:

H2Tech