Členstvo


Prečo vstúpiť do Národnej vodíkovej
asociácie (NVAS)


Čo môže súkromný sektor očakávať od členstva v Národnej vodíkovej asociácií

  1. Prostredníctvom zavedenia a využívania vodíkového hospodárstva podnik docieli zníženie výrobných nákladov
  2. Vytvorenie nových podnikateľských príležitosti napr.: vytvorenie nových obchodných vzťahov, rozšírenie výroby, možnosť využitia čerpania fondov z prostriedkov Európskej únie
  3. Vyššia možnosť konkurencieschopnosti
  4. Pozitívne PR


Akým spôsob je možné naplniť očakávania súkromného sektora

  1. Vytvorením prehľadného a perspektívneho legislatívneho prostredia pre zavádzanie vodíka v podmienkach Slovenskej republiky
  2. Podpornými schémami, ktoré pomôžu zavádzať vodíkové technológií do praxe.
  3. Akceptácia verejnosti a následne vytvorenie dopytu po ekologickejšom tovare a službách.
  4. Zabezpečovanie prístupu k informácie o možnosti čerpanie fondov z prostriedkov Európskej únie


Ako sa stať členom

Ak zvažujete stať sa členom NVAS, preštudujte si prosím priložené dokumenty - stanovy, chartu čistého vodíka a výšku ročných poplatkov. Výška ročného poplatku závisí od toho, či ste fyzická osoba, vedecko-výskumná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, nezisková organizácia, občianske združenie, či firma. Ak ste sa rozhodli pre členstvo, vyplňte a podpíšte prihlášku na obidvoch stranách, podpíšte tiež Chartu čistého vodíka a pošlite prosím oba oskenované dokumenty e-mailom na info@nvas.sk. Do desiatich kalendárnych dní od doručenia Vám pošleme e-mailom potvrdenie výkonného výboru o prijatí za člena s faktúrou na zaplatenie členského príspevku. Po uhradení poplatku sa stávate právoplatným členom NVAS.

Členovia

Univerzity:

Technická Univerzita Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne

Inštitúcie:

Slovenská inovačná energetická agentúra, Košický samosprávny kraj

Firmy:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, InoBat, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, Eurowind Energy, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Bonett Slovakia, BCF Energy, VUJE, Muehlbauer Automation, JURKI-HAYTON, DIAMONDS ENERGY, TUV SUD SLOVAKIA, INTRAVIS, ELIS PLUS, SHELL Slovakia, Tomark, ORLEN Unipetrol Slovakia, Nano Energies, Fuel Traders Corporation, Verejné prístavy, PPA CONTROLL, MATADOR HOLDING, Varexpress, Výskumný ústav zváračský, ECM ECO Monitoring

Spin-off NVAS:

H2Tech