Nadchádzajúce udalosti

Informačný deň V4 k výskumu v oblasti vodíka

Online

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli Vás spoločne s partnerskými styčnými kanceláriami z krajín V4 srdečne pozýva na podujatie s názvom „Information event on hydrogen with and for Visegrad Read More