Vodíková revolúcia v doprave: V roku 2030 má 17% nových nákladných vozidiel jazdiť na vodík