Vyspelé krajiny vedia, že palivo typu vodík bude dominantné v energetickom mixe, tvrdí koordinátor