3 Seas Hydrogen Council: Vodíková rada je zriadená a pozostáva z krajín strednej Európy a Pobaltia