Prečo vstúpiť do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS)?

Čo môže súkromný sektor očakávať od členstva v Národnej vodíkovej asociácií


  1. Prostredníctvom zavedenia a využívania vodíkového hospodárstva podnik docieli zníženie výrobných nákladov
  2. Vytvorenie nových podnikateľských príležitosti napr.: vytvorenie nových obchodných vzťahov, rozšírenie výroby, možnosť využitia čerpania fondov z prostriedkov Európskej únie
  3. Vyššia možnosť konkurencieschopnosti
  4. Pozitívne PR
Akým spôsob je možné naplniť očakávania súkromného sektora


  1. Vytvorením prehľadného a perspektívneho legislatívneho prostredia pre zavádzanie vodíka v podmienkach Slovenskej republiky
  2. Podpornými schémami, ktoré pomôžu zavádzať vodíkové technológií do praxe.
  3. Akceptácia verejnosti a následne vytvorenie dopytu po ekologickejšom tovare a službách.
  4. Zabezpečovanie prístupu k informácie o možnosti čerpanie fondov z prostriedkov Európskej únie


Ako sa stať členom


Ak zvažujete stať sa členom NVAS, preštudujte si prosím priložené dokumenty - stanovy, chartu čistého vodíka a výšku ročných poplatkov. Výška ročného poplatku závisí od toho, či ste fyzická osoba, vedecko-výskumná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, nezisková organizácia, občianske združenie, či firma.

Ak ste sa rozhodli pre členstvo, vyplňte a podpíšte prihlášku na obidvoch stranách, podpíšte tiež Chartu čistého vodíka a pošlite prosím oba oskenované dokumenty e-mailom.

Do desiatich kalendárnych dní od doručenia Vám pošleme e-mailom potvrdenie výkonného výboru o prijatí za člena s faktúrou na zaplatenie členského príspevku.

Po uhradení poplatku sa stávate právoplatným členom NVAS. Členský poplatok na rok 2023 a 2024 platí na 1 kalendárny rok.