Bonett Slovakia s.r.o.

 Opatovská cesta 3, 040 01 Košice

 Martin Andrašovský, Managing Director, martin.andrasovsky@bonett.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice

Profil člena:

Bonett Group je silný a skúsený partner, ktorý pôsobí v oblasti predaja, investícií a všeobecnej dodávky alternatívnych palivových technológií viac ako 25 rokov.Čítať viac

DANFOSS, spol. s r.o.

Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha

 Jana Novotná, Marketing Communications Manager, jana.novotna@danfoss.com, +420 725 078 251

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: 

výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie; šetrenie energie a znižovanie emisií CO2

Profil člena:

Danfoss je svetovou jednotkou v realizácii technológií, ktoré umožňujú vytvárať lepšiu budúcnosť. Čítať viac

DIAMONDS ENERGY, s.r.o.

Gabajova 17, 010 01 Žilina

 Ján Boroň, +421 905 483 993

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka; čerpacie stanice; využívanie vodíka v doprave; využívanie vodíka v priemysle; využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie; financovanie; vzdelávanie a poradenstvo; kontrolná a revízna činnosť

Profil člena:

Spoločnosť sa zaoberá teplárenstvom, plynárenstvom a energetikou, ako aj samotnou projekčnou činnosťou. ​​Čítať viac

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

 Igor Gál, vedúci odboru technického rozvoja, Úsek výroby anorganika,  igor.gal@duslo.sk, +421 917 599 376

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle

Profil člena:

Duslo, a.s. patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, potravinárstve, obnoviteľných zdrojoch a rôznych iných segmentoch. Našou špecializáciou je výroba anorganických hnojív, gumárenských chemikálií a lepidiel. Duslo, a.s. je najväčším výrobcom vodíka na Slovensku. Čítať viac

ECOHUB Technologies, s.r.o.

Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava

 Roman Jakovlev, info@ecohubtech.eu, +421 905 521 283

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj, využitie vodíka pri spracovaní a zhodnocovaní odpadu

Profil člena:

ECOHUB Technologies je progresívna spoločnosť v oblasti zelených technológií, ktorá sa špecializuje na pokročilé technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zhodnocovania odpadu, úpravy vody a rôznych riešení zameraných na formovanie sľubnejšej budúcnosti. Čítať viac

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

Bohuslav Fendrych, riaditeľ spoločnosti, eic@eic.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v priemysle, inšpekcia a certifikácia.

Profil člena:

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je už viac ako 15 rokov uznávaná nezávislá expertná organizácia v oblasti overovania bezpečnosti technických zariadení so stabilným postavením na slovenskom trhu. ​​Čítať viac

ENPECO a.s.

Coburgova 9813, 917 02 Trnava

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, financovanie, výskum a vývoj

Profil člena:

Spoločnosť poskytuje energetické služby, prevádzku energetického hospodárstva, výrobu a dodávku  ​​Čítať viac

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Skladová 2, 917 01 Trnava - Sever

 Emil Izakovič, konateľ, yzamer@yzamer.sk, +421 903 718 952

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo

Profil člena:

Portfólio produktov a služieb je vytvorené na základe potrieb zákazníkov a vyznačuje sa komplexnosťou a profesionalitou v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, riadenia technológií, merania a monitoringu spotrieb a energetických služieb zabezpečujúcich znižovanie energetickej náročnosti. ​​Čítať viac

eustream, a.s.

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Rastislav Zeleňák, manažér Synergií prepravnej siete, rastislav.zelenak@eustream.sk, +421 905 804 416

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka

Profil člena:

EUSTREAM je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v Slovenskej republike, ktorého základným poslaním je bezpečná, spoľahlivá a ekologická preprava zemného plynu pre európske trhy. ​​Čítať viac

EV-GP a.s.

 Tulipánová 1, 903 01 Senec

 Ing. Július Száraz,  +421 905 719 339

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie, výskum a vývoj

Profil člena:

Vývoj a výroba BESS batériových úložísk a nabíjacích staníc pre elektromobily.
Vývoj a výroba H2 + H2 úložiska a jeho lokálne využitie pre výrobu elektriny a tepla.
Energetické riešenia pre domácnosti a firmy.Čítať viac

Green Energy Holding, s.r.o.

Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava

 Matej Kuruc, kuruc@geholding.sk, +421 907 544 117

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka

Profil člena:

Green Energy Holding, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa plánovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Čítať viac

Green Power Investment s.r.o.

Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika

Vladimír Štelbacký, stelbacky@gpinvestment.cz, +420 702 099 107

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, financovanie, využívanie vodíka v doprave, výroba vodíka, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

Green Power Investment s.r.o., (GPI) je spoločnosťou podnikajúcou v oblasti obnoviteľných zdrojov so zameraním na solárnu energetiku a vodík. V rámci svojej činnosti zaisťuje development, projekčné práce, výstavbu a prevádzku fotovoltaických elektrární v krajinách EÚ aj mimo EÚ.Čítať viac

ILF Consulting Engineers Austria GmbH

Würtzlerstraße 3/7, 1030 Viedeň, Rakúsko

 Natália Olahová, Business Development Manager, natalia.olahova@ilf.com, +43 676 884 538 144

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, financovanie, vzdelávanie a poradenstvo

Profil člena:

ILF je medzinárodná inžinierska a poradenská spoločnosť, ktorá pomáha klientom úspešne realizovať technicky náročné priemyselné a infraštruktúrne projekty v sektoroch energetiky a ochrany klímy, vody a životného prostredia, dopravy a mestských priestorov a zdrojov a udržateľného priemyslu. ​​Čítať viac

KADAS s.r.o.

Pod zámkom 17, 976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Ján Kadúch, konateľ, +421 915 846 048

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle

Profil člena:

KADAS s.r.o. sa zaoberá predajom, prepravou a skladovaním solí od roku 2009. ​​Čítať viac

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 Katarína Sasaráková, projektový manažér, katarina.sasarakova@vucke.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v doprave, vodíkové údolia

Profil člena:

Košický samosprávny kraj je jedným z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska a má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viacero organizácií, ktoré sú rozdelené medzi školstvo, sociálne podniky, kultúrne inštitúcie a ďalšie organizácie. ​​Čítať viac

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava

 Marek Miertuš, riaditeľ prevádzky Environmentálnych technológií, marek.miertus@samstroje.sk, +421 911 694 000

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie

Profil člena:

Spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. pôsobí ako EPC dodávateľ pre inštaláciu priemyselných a environmentálnych technológií. V rámci rozsahu dodávok a prác zabezpečuje vypracovanie projekčnej dokumentácie, sprievodnej technickej dokumentácie, nákup, výrobu a dodávku technologických zariadení, montáže technológie, taktiež dodávku a montáž časti PRS, MaR, RS a zabezpečenie potrebných inžinierskych činnosti. Čítať viac

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Róbert Jambrich, Head of International relations, EU affairs and environment Procurement, Services and International Relations, robert.jambrich@seas.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka

Profil člena:

Spoločnosť je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4144 MWe. ​​Čítať viac

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 Gabriel Vlk, Project process manager, gabriel.vlk@tsk.sk, +421 901 918 195

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: využívanie vodíka v doprave

Profil člena:

Región má výhodnú polohu, pretože ho obsluhujú hlavné cestné a železničné trasy, ktoré podporujú rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva a vytvárajú predpoklady pre prosperitu regiónu ako celku. Pre záujem návštevníkov regiónu, či už cudzincov alebo Slovákov, je tu bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo. Čítať viac

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

 Ing. Ján Trcka, Business Area Manager PMO, jan.trcka@tuvsud.com, +421 910 235 221

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, inšpekčná činnosť, certifikácia, konzultácie

Profil člena:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je nezávislá expertná organizácia, ktorá sa už viac ako 30 rokov na slovenskom trhu špecializuje na oblasť testovania, inšpekcie, auditu manažérskych systémov, certifikácie a odborného vzdelávania. Ich hlavnou činnosťou je posudzovanie bezpečnosti technických zariadení. Vykonáva inšpekčnú činnosť na tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových a strojových zariadeniach. Pôsobí ako notifikovaná osoba pre stroje, výťahy, lanovky, tlakové zariadenia a nádoby, zariadenia do výbuchu. Certifikuje výrobky, osoby a systémy manažérstva, posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a dokumentáciu technických zariadení a technológií. Na Slovensku činnosť vykonávajú 4 pracoviská v Bratislave, Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici.

Čítať viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

 prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov, renata.orinakova@upjs.sk 

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie, výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo

Profil člena:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. ​​Čítať viac

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 21 - Digital Park I, 851 01 Bratislava

 Martina Olejníková, riaditeľka pre inštitucionálne vzťahy, martina.olejnikova@veolia.com

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj

Profil člena:

Veolia Energia na Slovensku pôsobí od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sú schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia. ​​Čítať viac