3 októbra, 2023

Deklarácia Komisie k článku 22a a článku 22b RED

Článok 22a smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v kombinácii s článkom 22b bude hnacou silou potrebnej náhrady fosílnych palív používaných ako suroviny v priemysle a zníženia emisií skleníkových plynov v priemyselných procesoch, ktoré sa ťažko elektrifikujú.
18 septembra, 2023

Pozvánka na podujatie PRO-ENERGY CON, na ktorom vystúpi aj predseda NVAS

9. až 10. novembra 2023 sa v Hustopeče, Česku organizuje odborná konferencia PRO-ENERGY CON, kde v rámci druhého bloku s názvom „Kam kráčí plynárenství?” vystúpi aj predseda NVAS Ján Weiterschutz a ozrejmí situáciu vodíka v oblasti plynárenstva.