16 februára, 2023

Hydrogen Days 2023

Konferencia HYDROGEN DAYS 2023 je vynikajúcim rámcom pre aktualizácie technológií vodíka a palivových článkov a predstavuje to najlepšie prostredie na prezentáciu najnovších pokrokov vo výskume, projektoch a produktoch v Českej republike, regiónoch Vyšehradskej štvorky a strednej Európy.
22 marca, 2023

Hydrogen Europe a signatári sa obávajú pomalého pokroku AFIR

Hydrogen Europe opätovne vyzýva na zachovanie vysokých ambícií v oblasti záväzných cieľov zavádzania infraštruktúry pre tankovanie vodíka a dobíjanie batérií.
7 marca, 2023

Hydrogen Europe vydalo dokument „Posúdenie vplyvu delegovaných aktov RED II na RFNBO a započítavanie GHG“

Hydrogen Europe vydalo dokument "Posúdenie vplyvu delegovaných aktov RED II na RFNBO a započítavanie GHG"
7 marca, 2023

Zabezpečenie prechodu na čistú mobilitu v budúcnosti– stanovisko Hydrogen Europe k Euro 7

Zabezpečenie prechodu na čistú mobilitu v budúcnosti– stanovisko Hydrogen Europe k Euro 7
27 februára, 2023

Výstupy z workshopu Vodíkové údolie v Košickom kraji

Výstupy z workshopu Vodíkové údolie v Košickom kraji: Košická župa požiada európskych partnerov o vytvorenie vodíkového údolia
23 februára, 2023

Košice Hydrogen Valley Workshop

Košický samosprávny kraj v spolupráci s NVAS - Klaster a Clean Hydrogen Partnership organizuje vo štvrtok 23.2.2023 workshop Vodíkové údolie v Košickom samosprávnom kraji.
17 februára, 2023

Vodíkové podujatie- H2 Mobility & E-Fuels Forum

20. až 21. júna 2023 sa v Berlíne koná vodíkové podujatie H2 Mobility & E-Fuels Forum.
15 februára, 2023

Vodíkové podujatie- NAEPEC 2023

13. až 16. marca sa v Barcelone, Španielsku koná podujatie NAEPEC 2023, ktorého súčasťou bude množstvo NOC, IOC, EPC, popredných energetických spoločností, vládnych predstaviteľov a dodávateľov vodíkových riešení a technológií.