10 októbra, 2023

Výstupy z Clean Transition Dialogue zameranom na vodík

Predsedníčka Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda Maroš Šefčovič 10. októbra 2023 usporiadali 1. podujatie zo série Clean Transition Dialogues zamerané na vodík, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia EK spolu so zástupcami celého hodnotového reťazca H2.
3 októbra, 2023

Deklarácia Komisie k článku 22a a článku 22b RED

Článok 22a smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v kombinácii s článkom 22b bude hnacou silou potrebnej náhrady fosílnych palív používaných ako suroviny v priemysle a zníženia emisií skleníkových plynov v priemyselných procesoch, ktoré sa ťažko elektrifikujú.