20 februára, 2022

Slovenská štúdia o vodíku „VODÍK“

Centrum výskumu a vývoja, s. r. o. v spolupráci s  ENVIRAL, a.s. publikovalo prvú slovenskú štúdiu o vodíku v širokom […]
24 septembra, 2021

Vedecko-populárna forma NVS

Prof. Juraj Sinay, poverený Ministerstvom hospodárstva koordinovať vodíkové aktivity v SR a autor Národnej vodíkovej stratégie, upravil stratégiu do vedecko-populárnej […]
18 apríla, 2020

Vodíková štúdia pre Košický samosprávny Kraj

TUKE, UPJŠ a NVAS vypracovali Vodíkovú štúdiu pre Košický samosprávny kraj podporenú JRC Európskou komisiou  Vodík je popri batériám ďalší […]