Dekarbonizácia priemyslu – Spolupráca je kľúčom k urýchleniu energetického prechodu