Doposiaľ najväčšia delegácia NVAS na zahraničnom veľtrhu