Legislatíva

30. August 2021

Prvá vodíková stratégia Spojeného kráľovstva

Britská vláda zverejnila 17.8.2021 dlhoočakávanú vodíkovú stratégiu, ktorá určuje postup, ako dosiahnuť zníženie emisií a nákladov pri výrobe vodíka, podporiť zamestnanosť a ekonomický rast. Vodík by sa tak mal Read More
21. July 2021

ZELENÝ BALÍK “FIT FOR 55”

Európska komisia minulý týždeň predstavila balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do Read More
9. July 2020

European hydrogen strategy

The article is taken from an EU press release. "The strategies adopted today reinforce the European Green Agreement and Green Renewal and set our clear direction on the path to Read More
14. November 2019

Green for Hydrogen

The Government of the Slovak Republic approved the revision and update of the national policy framework for the development of the market for alternative fuels. This is the first document in which the government has set targets for the year Read More