April 28, 2022

Košický kraj testuje vodíkové auta aj bicykle

Košický samosprávny kraj (KSK) testuje vodíkové auta aj bicykle. Dva elektromobily na vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a […]
April 27, 2022

NVAS podporila iniciatívu o povinnom rozmiestnení vodíkových čerpacích staníc podpísaním otvoreného listu AFIR

Národná vodíková asociácia Slovenska podporila iniciatívu podpísaním otvoreného listu AFIR, ktorý pripravil Hydrogen Europe o návrhu Alternative Fuels Infrastructure Regulation, t.j. o povinnom […]
April 11, 2022

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Európsky parlament schválil nové pravidlá pre výber energetických projektov, ktoré bude možné financovať z rozpočtu EÚ, a zosúladil existujúce predpisy […]
January 17, 2022

Geopolitika energetickej transformácie: Vodíkový faktor

Vodík je čoraz viac súčasťou energetickej transformácie na dekarbonizáciu sektorov, ktoré sú náročnejšie na elektrifikáciu. IRENA vykonala hĺbkovú analýzu geopolitiky […]
August 30, 2021

Prvá vodíková stratégia Spojeného kráľovstva

Britská vláda zverejnila 17.8.2021 dlhoočakávanú vodíkovú stratégiu, ktorá určuje postup, ako dosiahnuť zníženie emisií a nákladov pri výrobe vodíka, podporiť zamestnanosť […]
July 21, 2021

ZELENÝ BALÍK „FIT FOR 55“

Európska komisia minulý týždeň predstavila balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania […]
July 9, 2020

Európska vodíková stratégia

Článok je prebraný z tlačovej správy EÚ. „Dnes prijaté stratégie posilňujú európsku zelenú dohodu a zelenú obnovu a určujú náš […]
November 14, 2019

Zelená vodíku

Vláda SR schválila revíziu a aktualizáciu národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Toto je prvý dokument, v […]