Aug 2024
08 August 2024

2024 World Battery & Energy Storage Industry Expo

WBE sa bude v roku 2024 snažiť opäť prekonať svoj vlastný rekord vo veľkosti výstavy, pričom očakáva, že obsadí celkovo 13 výstavných hál s rozlohou 165 000 m2, aby sa na nej zúčastnilo odhadom viac ako 2000 prémiových vystavovateľov.

Guangzhou, China,
Sep 2024
03 September 2024

Sustainable Road Transport Europe 2024

Na podujatí sa stretnú všetky kľúčové zainteresované strany s cieľom urýchliť dekarbonizáciu stredne ťažkých nákladných vozidiel v Európe.

Amsterdam, Holandsko,
26 September 2024

Jesenná konferencia SPNZ

Tradičné vrcholné podujatie plynárov, Jesenná konferencia SPNZ, sa uskutoční v dňoch 26.-27. septembra 2024 v GH Bellevue v Tatrách.

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec,
Oct 2024
08 October 2024

hy-fcell 2024

Hy-fcell is the leading event series for hydrogen and fuel cells.

Stuttgart, Nemecko,
23 October 2024

The Hydrogen Technology Expo Europe

Hydrogen Technology Expo Europe je najväčší svetový veľtrh dodávateľov vodíkových technológií, materiálov, komponentov a technických riešení.

Hamburg, Nemecko,
Dec 2024
04 December 2024

HYDROGEN DIALOGUE – Summit & Expo

Konferencia HYDROGEN DIALOGUE - Summit & Expo sa uskutoční v Norimbergu v dňoch 4. - 5. decembra 2024.

Norimberg, Nemecko,
Feb 2025
04 February 2025

2nd National H2V Congress 

Národný kongres o zelenom vodíku sa stal protagonistom tejto energetickej transformácie tým, že spojil hlavné národné priemyselné odvetvia, pritiahol pozornosť zvyšku Európy a odhalil hlavné projekty a všetky faktory, ktoré priamo ovplyvňujú implementáciu zeleného vodíka ako formy priemyselnej výroby.