Membership


Why join the National Hydrogen
association (NVAS)


What can the private sector expect from membership in the National Hydrogen Association?

  1. Through the introduction and use of hydrogen economy, the company will achieve a reduction of production costs
  2. The creation of new business opportunities, eg: creation of new business relationships, expansion of production, the possibility of using funds from the European Union´s resources
  3. Greater possibility for competitiveness
  4. Positive PR


How to fulfill the expectations of the private sector

  1. By creating clear and perspective legislative environment for implementation hydrogen in the conditions of the Slovak Republic.
  2. By supporting schemes that help put hydrogen technology into practice
  3. Public acceptance and subsequent creation of demand for more ecological goods and services
  4. Ensure access to information on the possibility of drawing funds from European Union´s resources


How to become a member

Ak zvažujete stať sa členom NVAS, preštudujte si prosím priložené dokumenty - stanovy, chartu čistého vodíka a výšku ročných poplatkov. Výška ročného poplatku závisí od toho, či ste fyzická osoba, vedecko-výskumná inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, nezisková organizácia, občianske združenie, či firma. Ak ste sa rozhodli pre členstvo, vyplňte a podpíšte prihlášku na obidvoch stranách, podpíšte tiež Chartu čistého vodíka a pošlite prosím oba oskenované dokumenty e-mailom na info@nvas.sk. Do desiatich kalendárnych dní od doručenia Vám pošleme e-mailom potvrdenie výkonného výboru o prijatí za člena s faktúrou na zaplatenie členského príspevku. Po uhradení poplatku sa stávate právoplatným členom NVAS.

Members

Universities:

Technická Univerzita Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne

Institutions:

Slovenská inovačná energetická agentúra, Košický samosprávny kraj

Industry members:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, InoBat, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, Eurowind Energy, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Bonett Slovakia, BCF Energy, VUJE, Muehlbauer Automation, JURKI-HAYTON, DIAMONDS ENERGY, TUV SUD SLOVAKIA, INTRAVIS, ELIS PLUS, SHELL Slovakia, Tomark, ORLEN Unipetrol Slovakia, Nano Energies, Fuel Traders Corporation, Verejné prístavy, PPA CONTROLL, MATADOR HOLDING, Varexpress, Výskumný ústav zváračský, ECM ECO Monitoring, ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, ENVIRAL, Veolia Energia Slovensko

Spin-off NVAS:

H2Tech