News

3. December 2020

Čo priniesol vodíkový workshop?

Prvý vodíkový workshop svojho druhu na Slovensku predstavil plány EÚ pri podpore výskumu a zavádzania vodíkových technológií do praxe. Poukázal na potenciál vodíka posunúť Slovensko bližši […]
1. December 2020

V energetickej stratégii EÚ sa ráta aj s vodíkom

Európska komisia prijala nové stratégie EÚ pre integráciu energetického systému, v ktorých sa ráta aj s vodíkom. Stratégie smerujú k oživeniu ekonomiky po pandémii koronavírusu a k prechodu na zelenú energiu. […]
24. November 2020

Výzva IPCEI 2020

Slovenská inovačná agentúra Slovenska zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií. V nadväznosti na ambiciózny cieľ týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality […]
22. November 2020

European Hydrogen Week

Najvýznamnejšie európske vodíkové podujatie roka 23-27. november 2020 (FCH JU & EC) Čistý vodík hrá kľúčovú úlohu v procese dekarbonizácie mnohých sektorov nášho hospodárstva. Podľa Európskej […]
20. November 2020

Invitation to the first Hydrogen Workshop

Podujatie sa uskutoční dňa 1.12.2020 online formou od 9:30 do 13:00 hod. Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Slovenskou […]
10. November 2020
Životný cyklus zeleného vodíka od výrobného procesu až po jeho využitie

The world's best hydrogen projects that could change the world

Všeobecne sa asi 95% vodíka vyrába energeticky náročným procesom, ktorý spočíva v spaľovaní fosílnych palív. Avšak táto tradičná výroba vodíka sa dá zmeniť na nízkouhlíkový výrobný […]
6. November 2020

MAN Truck & Bus presents a zero emissions plan

Spoločnosť MAN Truck & Bus predstavuje plán nulových emisií so zameraním na elektrické a vodíkové vozidlá v nákladnej cestnej doprave Pre MAN Truck & Bus je […]
29. October 2020

Bosch - The transport of the future needs fuel cells

Seven reasons why fuel cells and hydrogen are fundamental aspects of future mobility 1) Climate neutrality In a fuel cell, hydrogen (H2) reacts with oxygen (O2) from the surrounding […]
13. October 2020

Pope Francis got a new hydrogen-powered papamobile

Pope Francis' new papamobile is based on the hydrogen Toyota Mirai, which is unusual not only in its design but also in its propulsion. Mirai, who means future in Japanese, donated a church to the pope […]