Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024