MH spustilo výzvu z plánu obnovy na výrobu vodíka zo zelenej energie