December 8, 2023

Rokovanie MH SR vo Francúzsku o jadrovej a vodíkovej energetike

V dňoch 28.-29.11 2003 sa v Paríži uskutočnila pracovná cesta delegácie MH SR, vedená ŠTAT1 MH SR Kamilom Šaškom, ktorej primárnym cieľom boli rokovania (najmä) s FR vládnymi a komerčnými aktérmi (v rámci WNE 2023) ohľadom jadrovej, ale aj vodíkovej energetiky.