Revolučný rotačný motor na vodíkový pohon znižuje emisie takmer na nulu