vodíková stratégia

September 24, 2021

Vedecko-populárna forma NVS

Prof. Juraj Sinay, poverený Ministerstvom hospodárstva koordinovať vodíkové aktivity v SR a autor Národnej vodíkovej stratégie, upravil stratégiu do vedecko-populárnej […]
July 9, 2020

Európska vodíková stratégia

Článok je prebraný z tlačovej správy EÚ. „Dnes prijaté stratégie posilňujú európsku zelenú dohodu a zelenú obnovu a určujú náš […]