Európska komisia spúšťa pilotnú aukciu na podporu výroby vodíka