Hydrogen Europe vydalo dokument „Posúdenie vplyvu delegovaných aktov RED II na RFNBO a započítavanie GHG“