Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) je spoločnou iniciatívou fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, využívajúcich vodík a palivové články.

Viac o NVAS

Aktuality

Prečo byť súčasťou vodíkového diania?

Hydrogen Europe vo svojej štúdii predpokladá, že do roku 2030 výška investícií do vodíkového hospodárstva EÚ presiahne hranicu €430 mld. EÚ prispeje ďalšími €145 mld.

Štúdia

Partneri