Ursula von der Leyen potvrdila význam vodíka pri prechode na novú energetiku