Vodíkový workshop v Trnave v rámci Stredoeurópskej H2 Bus Roadshow