Stanislava Malová

23 februára, 2023

Košice Hydrogen Valley Workshop

Košický samosprávny kraj v spolupráci s NVAS - Klaster a Clean Hydrogen Partnership organizuje vo štvrtok 23.2.2023 workshop Vodíkové údolie v Košickom samosprávnom kraji.