Bonett Slovakia s.r.o.

 Opatovská cesta 3, 040 01 Košice

 Martin Andrašovský, Managing Director, martin.andrasovsky@bonett.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice.

Profil člena:

Bonett Group je silný a skúsený partner, ktorý pôsobí v oblasti predaja, investícií a všeobecnej dodávky alternatívnych palivových technológií viac ako 25 rokov.Read more

Central Fluidsystems / Swagelok Slovensko

Chebská 545/13, 322 00 Plzeň - Krimice, Česká republika

Igor Kordoš, Sales Engineer, igor.kordos@centralfluid.sk, +421 904 33 77 10

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie, výroba vodíka, výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

Swagelok má desaťročia skúseností a odborných znalostí v oblasti kontroly a riadenia nebezpečných kvapalín a plynov s malými molekulami pod tlakom. Špičkové produkty, riešenia a služby spoločnosti Swagelok sú navrhnuté a dodávané tak, aby vyhovovali a prekračovali potreby priekopníkov v oblasti vodíkových technológií. Read more

DANFOSS, spol. s r.o.

Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha

 Jana Novotná, Marketing Communications Manager, jana.novotna@danfoss.com, +420 725 078 251

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie; šetrenie energie a znižovanie emisií CO2.

Profil člena:

Danfoss je svetovou jednotkou v realizácii technológií, ktoré umožňujú vytvárať lepšiu budúcnosť. Read more

DIAMONDS ENERGY, s.r.o.

Gabajova 17, 010 01 Žilina

 Ján Boroň, +421 905 483 993

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka; čerpacie stanice; využívanie vodíka v doprave; využívanie vodíka v priemysle; využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie; financovanie; vzdelávanie a poradenstvo; kontrolná a revízna činnosť.

Profil člena:

Spoločnosť sa zaoberá teplárenstvom, plynárenstvom a energetikou, ako aj samotnou projekčnou činnosťou. ​​Read more

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

 Igor Gál, vedúci odboru technického rozvoja, Úsek výroby anorganika,  igor.gal@duslo.sk, +421 917 599 376

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle.

Profil člena:

Duslo, a.s. patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, potravinárstve, obnoviteľných zdrojoch a rôznych iných segmentoch. Našou špecializáciou je výroba anorganických hnojív, gumárenských chemikálií a lepidiel. Duslo, a.s. je najväčším výrobcom vodíka na Slovensku. Read more

ECOHUB Technologies, s.r.o.

Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava

 Roman Jakovlev, info@ecohubtech.eu, +421 905 521 283

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj, využitie vodíka pri spracovaní a zhodnocovaní odpadu.

Profil člena:

ECOHUB Technologies je progresívna spoločnosť v oblasti zelených technológií, ktorá sa špecializuje na pokročilé technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zhodnocovania odpadu, úpravy vody a rôznych riešení zameraných na formovanie sľubnejšej budúcnosti. Read more

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

Bohuslav Fendrych, riaditeľ spoločnosti, eic@eic.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v priemysle, inšpekcia a certifikácia.

Profil člena:

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je už viac ako 15 rokov uznávaná nezávislá expertná organizácia v oblasti overovania bezpečnosti technických zariadení so stabilným postavením na slovenskom trhu. ​​Read more

ENPECO a.s.

Coburgova 9813, 917 02 Trnava

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, financovanie, výskum a vývoj.

Profil člena:

Spoločnosť poskytuje energetické služby, prevádzku energetického hospodárstva, výrobu a dodávku  ​​Read more

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Skladová 2, 917 01 Trnava - Sever

 Emil Izakovič, konateľ, yzamer@yzamer.sk, +421 903 718 952

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

Portfólio produktov a služieb je vytvorené na základe potrieb zákazníkov a vyznačuje sa komplexnosťou a profesionalitou v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, riadenia technológií, merania a monitoringu spotrieb a energetických služieb zabezpečujúcich znižovanie energetickej náročnosti. ​​Read more

eustream, a.s.

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Rastislav Zeleňák, manažér Synergií prepravnej siete, rastislav.zelenak@eustream.sk, +421 905 804 416

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka.

Profil člena:

EUSTREAM je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v Slovenskej republike, ktorého základným poslaním je bezpečná, spoľahlivá a ekologická preprava zemného plynu pre európske trhy. ​​Read more

EV-GP a.s.

 Tulipánová 1, 903 01 Senec

 Ing. Július Száraz,  +421 905 719 339

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie, výskum a vývoj.

Profil člena:

Vývoj a výroba BESS batériových úložísk a nabíjacích staníc pre elektromobily.
Vývoj a výroba H2 + H2 úložiska a jeho lokálne využitie pre výrobu elektriny a tepla.
Energetické riešenia pre domácnosti a firmy.Read more

GasOil Technology a.s.

Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica

Ing. Rastislav Miško, rastislav.misko@gasoil-tech.com, +421 915 706 600

Ing. Peter Homza, peter.homza@gasoil-tech.com, +421 905 374 865

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle, výroba vodíka.

Profil člena:

GasOil Technology a.s. je projektovo-inžinierska spoločnosť poskytujúca komplexné multidisciplinárne služby v sektore ropa, plyn, H2, energetika a petrochémia. Read more

Green Energy Holding, s.r.o.

Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava

 Matej Kuruc, kuruc@geholding.sk, +421 907 544 117

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka.

Profil člena:

Green Energy Holding, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa plánovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Read more

Green Power Investment s.r.o.

Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika

Vladimír Štelbacký, stelbacky@gpinvestment.cz, +420 702 099 107

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, financovanie, využívanie vodíka v doprave, výroba vodíka, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

Green Power Investment s.r.o., (GPI) je spoločnosťou podnikajúcou v oblasti obnoviteľných zdrojov so zameraním na solárnu energetiku a vodík. V rámci svojej činnosti zaisťuje development, projekčné práce, výstavbu a prevádzku fotovoltaických elektrární v krajinách EÚ aj mimo EÚ.Read more

ILF Consulting Engineers Austria GmbH

Würtzlerstraße 3/7, 1030 Viedeň, Rakúsko

 Natália Olahová, Business Development Manager, natalia.olahova@ilf.com, +43 676 884 538 144

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, financovanie, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

ILF je medzinárodná inžinierska a poradenská spoločnosť, ktorá pomáha klientom úspešne realizovať technicky náročné priemyselné a infraštruktúrne projekty v sektoroch energetiky a ochrany klímy, vody a životného prostredia, dopravy a mestských priestorov a zdrojov a udržateľného priemyslu. ​​Read more

KADAS s.r.o.

Pod zámkom 17, 976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Ján Kadúch, konateľ, +421 915 846 048

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, čerpacie stanice, využívanie vodíka v doprave, využívanie vodíka v priemysle.

Profil člena:

KADAS s.r.o. sa zaoberá predajom, prepravou a skladovaním solí od roku 2009. ​​Read more

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 Katarína Sasaráková, projektový manažér, katarina.sasarakova@vucke.sk

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v doprave, vodíkové údolia.

Profil člena:

Košický samosprávny kraj je jedným z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska a má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viacero organizácií, ktoré sú rozdelené medzi školstvo, sociálne podniky, kultúrne inštitúcie a ďalšie organizácie. ​​Read more

Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

JUDr. Martin Jacko, advokát a riadiaci partner LGP Bratislava a LGP Praha, martin.jacko@lansky.sk, +421 2 5930 8063

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

LGP je jedna z popredných advokátskych kancelárií v strednej Európe so širokým medzinárodným zameraním, využívajúca bohaté znalosti a skúsenosti z rôznych odvetví práva aplikovaných v rôznych odvetviach priemyslu, v ktorých pôsobia jej klienti.​​ Read more

MP Profit, s.r.o.

Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Martin Tučník, konateľ, martin.tucnik@mpprofit.sk, +421 903 760 166

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: vzdelávanie a poradenstvo, príprava a manažment projektov na financovanie zo zdrojov EÚ.

Profil člena:

Spoločnosť MP Profit, s.r.o. poskytuje svojim klientom profesionálne poradenstvo v oblasti prípravy a manažmentu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.  Read more

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.

Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava

Martin Surán, Projektový manažér pre dekarbonizáciu, martin.muran@orlenunipetrol.cz, +421 903 509 405

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, výroba vodíka.

Profil člena:

Spoločnosť ORLEN je prevádzkovateľ medzinárodnej siete čerpacích staníc, ktoré distribuujú palivá a mazivá zo svojich rafinérií nachádzajúcich sa vo východnej Európe. ORLEN je spoločnosť s najvyšším obratom v strednej a východnej Európe. Read more

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava

 Marek Miertuš, riaditeľ prevádzky Environmentálnych technológií, marek.miertus@samstroje.sk, +421 911 694 000

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie.

Profil člena:

Spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. pôsobí ako EPC dodávateľ pre inštaláciu priemyselných a environmentálnych technológií. V rámci rozsahu dodávok a prác zabezpečuje vypracovanie projekčnej dokumentácie, sprievodnej technickej dokumentácie, nákup, výrobu a dodávku technologických zariadení, montáže technológie, taktiež dodávku a montáž časti PRS, MaR, RS a zabezpečenie potrebných inžinierskych činnosti. Read more

Schwer Fittings, s.r.o.

Čsl. armády 3/10681, 036 01 Martin

Pavol Letko, obchodný zástupca, letko@schwer.com, +421 911 575 705

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie.

Profil člena:

Spoločnosť Schwer Fittings GmbH sa špecializuje na technológiu spojovania rúr z nehrdzavejúcej ocele. Schwer Fittings má viaceré výrobné prevádzky po celej Európe s prísnym zabezpečením kvality, ktoré vedie jej ústredie v Nemecku. Jeho široký sortiment zahŕňa fittingy u2 s dvoma zvernými prstencami (Twin Ferrule Fitting), kompresné tvarovky, spojky, ventily a potrubia. Spoločnosť Schwer Fittings zistila, že u2 Twin Ferrule Fitting ako doplnok k mnohým iným produktom v rámci sortimentu Schwer Fittings sú vhodné na použitie v rámci dodávateľského reťazca pre vodík. Fittingy u2 prešli dodatočným testovaním podľa európskej normy EC79. ​​Read more

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40, 811 09 Bratislava

 Tomáš Mikunda, +421 910 801 893

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka.

Profil člena:

Spoločnosť je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4 126 MWe. ​​Read more

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 Gabriel Vlk, Project process manager, gabriel.vlk@tsk.sk, +421 901 918 195

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: využívanie vodíka v doprave.

Profil člena:

Región má výhodnú polohu, pretože ho obsluhujú hlavné cestné a železničné trasy, ktoré podporujú rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva a vytvárajú predpoklady pre prosperitu regiónu ako celku. Pre záujem návštevníkov regiónu, či už cudzincov alebo Slovákov, je tu bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo. Read more

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

 Ing. Ján Trcka, Business Area Manager PMO, jan.trcka@tuvsud.com, +421 910 235 221

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, inšpekčná činnosť, certifikácia, konzultácie.

Profil člena:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je nezávislá expertná organizácia, ktorá sa už viac ako 30 rokov na slovenskom trhu špecializuje na oblasť testovania, inšpekcie, auditu manažérskych systémov, certifikácie a odborného vzdelávania. Ich hlavnou činnosťou je posudzovanie bezpečnosti technických zariadení. Vykonáva inšpekčnú činnosť na tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových a strojových zariadeniach. Pôsobí ako notifikovaná osoba pre stroje, výťahy, lanovky, tlakové zariadenia a nádoby, zariadenia do výbuchu. Certifikuje výrobky, osoby a systémy manažérstva, posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a dokumentáciu technických zariadení a technológií. Na Slovensku činnosť vykonávajú 4 pracoviská v Bratislave, Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici.

Read more

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

 prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov, renata.orinakova@upjs.sk 

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, výroba materiálov, komponentov a zariadení pre vodíkové technológie, výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo.

Profil člena:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. ​​Read more

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 21 - Digital Park I, 851 01 Bratislava

 Martina Olejníková, riaditeľka pre inštitucionálne vzťahy, martina.olejnikova@veolia.com

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: výroba vodíka, využívanie vodíka v priemysle, využívanie vodíka na výrobu tepla alebo elektrickej energie, výskum a vývoj.

Profil člena:

Veolia Energia na Slovensku pôsobí od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sú schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia. ​​Read more

Vodíkové stredisko na Dunaji V4 HU

Jánošíkova 1, 040 01 Košice

Ing. Dušan Říha, riaditeľ, hydrogenhubdanube@gmail.com

Kategória odvetvia, v ktorom firma pôsobí alebo plánuje pôsobiť: čerpacie stanice, preprava, distribúcia a skladovanie vodíka, vodíkové údolie, výskum a vývoj.

Profil člena:

Vodíkové stredisko na Dunaji V4 HU je novozaložená a inovatívna organizácia s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre implementáciu nových vodíkových technológií v strednej a východnej Európe s výsledkom nahradenia fosílnych palív. ​​Read more