Články

7. April 2021

Národná vodíková stratégia je na svete

Zdroj: energie-portal.sk Stratégia počíta s tým, že vodík nájde uplatnenie v plynárenstve, tepelnom hospodárstve aj v doprave. Sulíkov rezort ukázal, ako chce podporiť vodík. Národná vodíková […]
1. April 2021

Čo priniesol druhý vodíkový workshop

Ďakujeme panelistom za hodnotné príspevky a účastníkom za záujem o vodíkové dianie nie len na Slovensku ale aj vo svete. Veríme, že vodíkový workshop Vám priniesol […]
26. February 2021

Vodíkové projekty v hodnote 300 miliárd dolárov rýchlo znižujú ceny zeleného vodíka

Nový report Rady pre vodík (Hydrogen Council) poukazuje na významný nárast vodíka ako zeleného zdroja paliva, ako aj na nárast objemu investícií do vodíkových projektov. Viac […]
23. February 2021

Európske partnerstvá

Komisia dnes navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Jedným z n ich je Clean Hydrogen, ktoré vychádza so súčasného Fuel Cells […]
23. February 2021

Vodíková Toyota Mirai novej generácie

Toyota Mirai novej generácie posúva technológiu elektromobilov na palivové články na vyššiu úroveň. Prináša viac dynamiky, moderného štylistického stvárnenia a lepšie jazdné vlastnosti. Vďaka od základu […]
18. February 2021

Prvá blockchainová platforma zeleného vodíka

Cieľom novej platformy GreenH2chain, vyvinutou španielskou nadnárodnou spoločnosťou Acciona, je umožniť zákazníkom z ktoréhokoľvek miesta na svete overiť a vizualizovať celý hodnotový reťazec zeleného vodíka v […]
18. February 2021

2020: Rekordný rok v oblasti rozširovania vodíkových staníc

V roku 2020 sa na trhu s vodíkovou mobilitou otvorilo až 107 nových vodíkových staníc, z čoho 29 staníc vzniklo v Európe, 72 v Ázii a 6 v […]
16. February 2021

Potvrdili sa plány pre prvé britské vodíkové mesto

Britské plynárenské spoločnosti vypracovali plány na zásobovanie vodíkom pre prvé vodíkové mesto v krajine do roku 2030. Konkrétne vodíkové mesto ešte nebolo vybrané, ale jeho rozvoj […]
13. February 2021

Závery z konferencie BSP

Perspektíva a výzvy rozvoja vodíkových technológií v kontexte energetickej transformácie strednej a východnej Európy “Carbon content is now currency” Jorgo Chatsimarkakis 12. februára sa uskutočnila online […]