Events

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Prvý Československý vodíkový workshop

Bratislava, Slovenské elektrárne

Pozývame Vás na prvý Československý vodíkový workshop o aktuálnych výzvach a príležitostiach výroby a využití vodíka v oboch krajinách.

2nd H2 Mobility & e-Fuels Forum

Berlín, Nemecko

5. - 6. júna 2024 sa v Berlíne koná 2nd H2 Mobility & e-Fuels Forum, kde sa stretnú poprední predstavitelia priemyslu, aby diskutovali o úlohe vodíka a e-palív v oblasti udržateľnosti.

Hydrogen Summit

Londýn, Anglicko

Na podujatí Hydrogen Summit, ktoré sa koná už po štvrtýkrát, sa stretnú vedúci predstavitelia z oblasti obchodu, financií, vlády a politiky na diskusiách vedených odborníkmi, ktorí sľubujú, že poskytnú kritické poznatky o tom, ako môže tento všestranný zdroj energie dosiahnuť svoj plný potenciál.

Technické výzvy slovenského plynárenstva

Žilina, Slovensko

Súčasťou podujatia bude aj vodíkový panel, ktorom vystúpi aj prof. Juraj Sinay, poradca MH SR, s témou: Implementácia vodíkovej legislatívy na Slovensku.

Connecting Green Hydrogen Europe 2024

Madrid, Španielsko

Connecting Green Hydrogen Europe 2024 (CGHE2024) je najväčšie a najvplyvnejšie podujatie o zelenom vodíku v Európe, ktoré spája celý vodíkový hodnotový reťazec s cieľom urýchliť vodíkové hospodárstvo.