Udalosti

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Dnes

Clean Energies 2.0 Summit

New Jersey, USA

13. až 15. júna 2023 sa v New Jersey, USA koná podujatie plynárenského sveta "Clean Energies 2.0 Summit", organizované spoločnosťou […]

Hydrogen & P2X 2023 conference

Copenhagen, Dánsko

14. – 15. júna 2023 sa v Kodani koná konferencia Hydrogen & P2X 2023, v rámci ktorej budú diskutovať najrenomovanejší […]

Exhibition Area Green Hydrogen Forum & Expo

Mníchov, Nemecko

Hľadáte inovatívne koncepty, riešenia a produkty pre vodíkovú ekonomiku? Zaujímajú vás elektrolyzéry, palivové články, vodíkové čerpacie stanice alebo infraštruktúrne riešenia? Alebo nakupujete […]

H2 Mobility & E-Fuels Forum

Berlín, Nemecko

Sektor dopravy je jedným z najväčších prispievateľov k emisiám skleníkových plynov (GHG) na svete a tvorí takmer 30 % celkových emisií […]