Projekt nášho člena TOMARK notifikovaný ako IPCEI! Tretí slovenský IPCEI tak dostal v Bruseli zelenú